Ceník

PohledavkyBezplatne.cz

Naše provize za vymožení pohledávky vaší firmy je skutečně 0%

Naší odměnu za vymožení pohledávky hradí zásadně dlužník (*)

Náklady vaší firmy za upomínku nebo výzvu dlužníkovi:

0 Kč

Náklady vaší firmy za uzavření dohody s dlužníkem o úhradě dluhu:

0 Kč

Náklady vaší firmy na vypracování žaloby o zaplacení a její podání soudu:

0 Kč

Soudní poplatek za žalobu o zaplacení:

5%, min. 1.000 Kč

Náklady vaší firmy na zastupování u soudu v soudním řízení o zaplacení pohledávky:

0 Kč

Náklady vaší firmy na vypracování návrhu na nařízení exekuce a jeho podání soudu:

0 Kč

Náklady vaší firmy na zastupování v exekučním řízení o vymožení pohledávky:

0 Kč 

Odměna správce za vymožení pohledávky:

0 Kč 

Náklady správce v případě, že pohledávka není vymožena ani v exekučním řízení:

0 Kč 

Náklady advokáta v případě, že pohledávka není vymožena ani v exekučním řízení:

0 Kč 

Náklady exekutora v případě, že pohledávka není vymožena ani v exekučním řízení:

0 Kč 

  • Jediným nákladem, který platí vaše firma je soudní poplatek ve výši 5% z žalované částky, min. 1.000 Kč
  • Všechny ostatní náklady nese dlužník a vaše firma je neplatí
  • (*) Pokud se však jedná o pohledávky vzniklé před zahájením spolupráce, kde nelze aplikovat know how správce, pak odměna správce činí 10% z vymožené pohledávky

Chcete nás kontaktovat?