O nás

PohledavkyBezplatne.cz

Společnost PONTO GROUP, s.r.o., jako specialista na komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání byla iniciátorem a hlavním realizátorem ojedinělého projektu na trhu pohledávek v České republice a to projektu bezplatné a komplexní správy a vymáhání pohledávek živnostníků a firem pod označením PohledavkyBezplatne.cz

Projekt PohledavkyBezplatne.cz byl vytvořen pod vedením společnosti PONTO GROUP, s.r.o. (dále jen „Správce pohledávek“ nebo „Správce“) realizačním týmem ve složení: Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka, se sídlem AK Na střelnici 522/6, 186 00 Praha 8 (dále také „Advokát“ nebo „Smluvní advokát“), Exekutorský úřad Praha 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10 a Exekutorský úřad Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, se sídlem Na Zátorce 590/12, Praha 6, (dále také „Smluvní exekutor“).  

Služby poskytované v rámci tohoto projektu jsou založené na dlouhodobých teoretických znalostech a bohatých praktických zkušenostech managementu správce pohledávek a spolupracující advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva (zejména ve vztahu k problematice občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů, pohledávek a dluhu, zajišťovacích instrumentů) a výkonu činnosti správce pohledávek, dále na bezkonkurenčním know-how výkonu správy pohledávek, maximální automatizaci správy pohledávek a bezkonkurenčním principu řešení nákladů věřitele souvisejících se správou pohledávek, neboť jedině v rámci projektu  PohledavkyBezplatne.cz  veškeré náklady na správu pohledávky nese zásadně dlužník.

Chcete nás kontaktovat?