Balíček vzorů

PohledavkyBezplatne.cz

V případě zájmu jsme připraveni vypracovat pro vás standardní balíček vzorů, který zahrnuje:

 • objednávku zboží nebo výrobků
 • rámcovou kupní smlouvu na prodej zboží nebo výrobků
 • kupní smlouvu na prodej zboží nebo výrobků
 • všeobecné obchodní podmínky ke kupní smlouvě
 • fakturu s uznávací doložkou
 • uznávací protokol k fakturaci
 • objednávku zboží nebo výrobků
 • rámcovou kupní smlouvu na prodej zboží nebo výrobků
 • kupní smlouvu na prodej zboží nebo výrobků
 • všeobecné obchodní podmínky ke kupní smlouvě
 • fakturu s uznávací doložkou
 • uznávací protokol k fakturaci
 • objednávku ke zhotovení díla
 • rámcovou smlouvu o dílo
 • smlouvu o dílo
 • všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo
 • fakturu s uznávací doložkou
 • uznávací protokol k fakturaci

Balíček vzorů vám poskytneme ZDARMA za předpokladu:

 • uzavření smlouvy o správě pohledávek a předání alespoň jedné pohledávky vaší firmy do správy
 • uzavření smlouvy o správě pohledávek s třetím stranou, kterou nám doporučíte
 • standardní cena balíčku vzorů činí jednorázově částku 4.850,00 Kč + 21 %DPH.

Dále vám nabízíme:

 • poskytnutí webového prostoru pro umístění vašich obchodních podmínek,  pokud vaše firma nemá vlastní web nabízíme ZDARMA vytvoření jednoduchých webových stránek pro vaši firmu (úvod, služby, kontakty)
 • aktualizaci smluv a dokumentace po celou dobu trvání platnosti  smlouvy o správě pohledávek 
 • následnou bezplatnou správu a vymáhání pohledávek, vzniklých na základě těchto
 • vzorových smluv po celou dobu trvání platnosti smlouvy o správě pohledávky

Chcete nás kontaktovat?