Naše výhody

PohledavkyBezplatne.cz

Bezplatné nastavení systému

Ano, skutečně vám bezplatně uděláme analýzu vašich pohledávek, poskytneme vzory a nastavíme systém. 

 • bezplatná analýza a právní poradenství v oblasti pohledávek
 • posouzení stávajících vzorových smluvních dokumentů vaší firmy k obchodně závazkovým vztahům s vašimi zákazníky (objednávek, kupních smluv, nájemních smluv, smluv o dílo, službapod.).
 • tvorba a vypracování (popř. aktualizace) vzorové smluvní dokumentace se zákazníky (vzorové šablony objednávek, smluv apod.) a obchodních podmínek s cílem zlepšení vymahatelnosti pohledávek včetně nastavení systému sankcí vůči dlužníkovi za porušení smluvních povinností plnit závazky řádně a včas a implementace rozhodčí doložky do smluvní dokumentace
 • aktualizace smluv a dokumentace po celou dobu trvání platnosti smlouvy o správě pohledávek uzavřené mezi vaší firmou a správcem
Komplexnost

Naše služby jsou skutečně komplexní a o vaše pohledávky se postaráme od A do Zet. 

 • vaše pohledávky řešíme od upomínkového řízení, přes žalobní řízení až po exekuční řízení
 • pokud nemáte zájem o upomínkové řízení, lze sjednat pouze i soudní řízení, popř. pouze exekuční řízení
 • na rozdíl od inkasních společností při nevymožení vaší pohledávky, vám dokumentaci k pohledávce nepředáváme zpět, ale automaticky pokračujeme v soudním řízení, popř. pak následně v exekučním řízení dle předem daných pravidel
 • řešíme vaše nové i staré pohledávky 
 • řešíme všechny vaše pohledávky bez omezení spodní hranice pohledávky
Nulová nákladovost

Naše provize za vymožení vaší pohledávky je skutečně 0% a všechny náklady nese dlužník. 

 • zcela bezplatné upomínkové řízení, soudní řízení i exekuční řízení
 • všechny náklady správy vašich pohledávek nese zásadně dlužník
 • nulové náklady na vymáhání vašich pohledávek – není-li pohledávka vymožena ,vaše firma Správci, Advokátovi a ani Smluvnímu exekutorovi žádnou odměnu (náhradu, poplatek nebo podobně) nehradí, a to ani u neúspěšně exekuovaných pohledávek 
 • jediným nákladem vaší firmy tak je zaplacený soudní poplatek (za který však vaše firma získá kvalifikovaný podklad pro odpis pohledávky)
Rychlost

„Čas jsou peníze“. S námi čas neztrácíte, naše služby jsou skutečně rychlé a efektivní. 

 • nejpozději do 3 dnů po převzetí vaší pohledávky zahajujeme její vymáhání  
 • zdlouhavé soudní řízení před obecnými soudy je nahrazeno rychlejším rozhodčím řízením – v průměru do 45 dnů má vaše firma k dispozici pravomocný rozhodčí nález, který je standardním exekučním titulem, stejně jako je třeba platební rozkaz nebo rozsudek soudu
 • odpadají časové ztráty při přesunu dokumentace k pohledávce, např. mezi inkasní firmou a vaší firmou, vaší firmou a advokátem, vaší firmou a exekutorem apod.

Chcete nás kontaktovat?